Horme Pictures

Short Films by Horme Pictures Film School

Jasmine (Γιασεμί)

Violeta Kyriakou - Greece - 2020 - col.

Father's advice (Πατρική Συμβουλή)

Lydia Tsenta - Greece - 2020 - col.

Three Steps (Τρία βήματα)

Vassilis Dimopoulos - Greece - 2020 - col.

Kiss (Φιλί)

Kostas Balomenos, Azia Gonianaki, Kyriakos Makromallis,

Vaggelis Mitsioulis, Penny Theodosiou, Rinela Verikokaki - Greece - 2020 - col.

970x230 logosFooter